POLITYKA PRYWATNOŚCI - STRONA WWW.CYFROWEUSCIE.PL

I. Cel strony internetowej i pochodzenie danych osobowych

    

Strona internetowa działająca pod adresem www.cyfroweuscie.pl została utworzona w celu promocji projektu pn. „Szkolenia komputerowe i cyfrowe dla mieszkańców gminy Uście Gorlickie”, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III osi priorytetowej Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Uczestnikami projektu są osoby w wieku powyżej 25 lat, w tym seniorzy i osoby z niepełnosprawnością, mieszkańcy gminy Uście Gorlickie.

Korzystanie ze strony internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Strona nie zawiera funkcjonalności umożliwiających przesyłania danych osobowych, w tym formularzy kontaktowych, integracji z sieciami społecznościowymi, modułu rejestracji użytkownika itd.

    

II. Czas przetwarzania danych osobowych

    

W przypadku pozyskania danych osobowych w projekcie, będą one przetwarzane do momentu zakończenia projektu, o którym mowa w punkcie I, a także wszelkich czynności związanych ze sprawozdawczością oraz archiwizacją. Przy czym, dane zbierane są na odrębnych zasadach związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

    

 III. Pliki Cookies

    

Strona www.cyfroweuscie.pl używa plików cookie. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i  przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie łączy się ze stroną,  witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji  w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookie ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych  witryn.

    

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego,  dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie i lokalizacji.

    

IV. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

    

W przypadku pozyskania danych osobowych w wyniku korzystania ze strony www.cyfroweuscie.pl, z uwzględnieniem  założeń podanych w punkcie I, użytkownik ma prawo do:

            
  1. Dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.  
  2. Poprawiania i uzupełniania danych.
  3. Usunięcia danych.
    

V. Organ nadzorczy i skargi

    

W przypadku i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia  skargi na działanie lub  zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.